Tko to tamo zrači ?
Izvori zračenja

Iako smo svakodnevno izloženi zračenju od strane mnoštva izvora, ovdje su prikazani najčešći i najintenzivniji izvori elektromagnetskog zračenja iz naše okoline, frekvencije od 0 Hz do nekoliko GHz

Prirodna zračenja

Pod prirodnim zračenjima razumijevamo neionizirajuća zračenja iz izvora kao što su podzemni vodeni tokovi, geološki lomovi, Hartmannova mreža i Curryjeva mreža te svemirska zračenja.

Prirodna zračenja su uzrok bolesti ljudi, životinja i biljaka. Ona slabe organizam i čine ga podložnim oboljenjima. Tu se, isto kao i kod tehničkih zračenja ( odnosi se na sva zračenja uzrokovana različitim električnim uređajima), javlja problem djelovanja mikro energija u makro vremenu.

Dalekovodi i prijenosne linije

Prijenosne linije dalekovoda prenose struju preko velikih udaljenosti i obično rade na 100 kilovata i više. Jačina magnetskog polja tih linija je određena iznosom struje koja teče, uređenosti i blizinom prijenosnih linija, visinom prijenosnih linija iznad zemlje i udaljenosti od drugih dalekovoda.

    

Zbog velikih jakosti polja ispod dalekovoda pogubni utjecaji na ljude su rano otkriveni i dokazani te se zna da je jedino rješenje bijeg od dalekovoda. Ipak, do nedavno je zanemarivano da ta struja (naravno, znatno manjih jakosti) teče i električnim instalacijama u našim domovima, produžnim kabelima koji su protežu ispod naših radnih stolova i naših nogu te raznoraznim električnim uređajima koji nas okružuju u sve većem i većem broju.

Električne centrale i trafostanice

Električne centrale vrše kontroliranje i prijenos struje na električne sustave. Najjača magnetska polja oko električne centrale dolazi od prijenosnih linija dalekovoda koje ulaze i izlaze iz električnih centrala. Transformatori unutar električnih centrala također proizvode jaka magnetska polja.

   

Posebno je opasno za zdravlje, život u starim zgradama koje imaju svoje trafostanice u podrumima ili prizemlju.

Vlakovi

Neki vlakovi koriste izmjeničnu ,a neki istosmjernu struju. Neki koji koriste izmjeničnu struju rade na 25 ili 16.75 Hz. Malo se zna o biološkim efektima 25 ili 16.75 Hz izmjenične i istosmjerne struje. Područja jakog magnetskog polja su izmjerena blizu poda vlakova koji koriste istosmjernu struju.

Nekoliko studija koje je pratilo razvoj kanceroznih oboljenja kod željezničara, pokazalo je dvostruki porast u odnosu na standarnu populaciju. Primiječena je pojava rijetkih kancerogenih oboljenja

            

Električna i magnetska polja koja proizvodi željeznički sustav prijenosa energije su slična onima nastalima uz dalekovode.

Video termimali 

Kod starijih modela monitora, u nas dosta prisutnih, frekvencija je često jednaka mrežnoj, to jest 50 Hz, dok se kod novih modela kreću od uobičajenih 70 Hz do visokokvalitetnih 120 Hz. Veći broj izmjena slike smanjuje efekt treptanja slike, to jest naše oko kod većih frekvencija više ne registrira osvježenje slike na zaslonu (njeno ponovno pisanje).

Kod proizvodnje suvremenih videoterminala (računalnih monitora), postavljeni su visoki kriteriji pred samog proizvođaća, tako da se o nekom jačem zračenju može govoriti samo u području od nekoliko centimetara od ekrana. Budući da su kriteriji proizvođaća usmjereni ka zaštiti samog korisnika, jače zračenje se može detektirati sa stražnje i bočnih strana monitora

      

Na mjestima gdje više ljudi radi zajedno, potrebno je poduzeti zaštitne mjere kako bi se smanjila izloženost ovom zračenju. Najmanje što možemo i moramo uraditi je da odmaknemo svoja ili susjedova leđa najmanje 50 cm od zadnje ili bočne strane monitora radi smanjenja izloženosti magnetskom niskofrekventnom polju. Najmanji razmak između dva usporedna monitora ne bi smio biti manji od 30 cm. Na tržištu postoje i posebni zaštitni oklopi koji obuhvaćaju videoterminal bočno i odostraga tako da smanjuju magnetsko polje i do 70%.

Antene mobilnih telekomunikacija 

Mobilni radiokomunikacijski sustavi koriste frekvencije 800 - 900 MHz u radiovalnom spektru, i odašiljaće koji koriste frekvencijsko podru?je od 1850 - 1990 MHz. Antene za radiokomunikaciju se obično postavljaju na tornjeve, vodene cisterne i druga visoka mjesta kao što su krovovi zgrada itd. Antene su obično postavljene u tri grupe po tri antene gdje jedna antena u svakoj grupi emitira signale mobilnim jedinicama (telefonima u autu, mobitelima). Druge dvije antene u svakoj grupi se koriste za primanje signala od mobilnih jedinica.

                               

Zračenje ovakvih antena je znatno, no samo u njenoj blizini i direktnoj izloženosti. U posljednje vrijeme pogotovo u večim gradovima, s porastom broja mobilnih operatera, takve antene mogu se vidjeti na velikom broju krovova koji puta postavljene i na nižim mjestima od razine stanova u susjednim zgradama.  Za procjenu zračenja u takvim slučajevima potrebno je izvršiti detaljna mjerenja.

Budući da ljudsko tijelo više apsorbira energiju pri određenim frekvencijama, opasnost od zračenja će ovisiti o frekvenciji i intenzitetu odašiljanog signala te o dugotrajnosti izloženosti zračenju (kumulativni efekt).

Radio i tv odašiljačke antene 

Signali radio i tv antena su bitan izvor zračenja u okolišu. Količina zračenja kojoj može biti izložen radnik ili stanari u okolnim zgradama ovisi o frekvenciji zračenja. Antene odašilju na različitim frekvencijama, u ovisnosti o kanalu, od 550 kHz za AM radijske do 800 MHz za UHF televizijske stanice.

Operativna snaga je oko nekoliko stotina Watt-a za radio stanice do milijun Watt-a za određenu televizijsku stanicu. Intenzitet elektromagnetskog polja koje se stvara pri odašiljanju signala ovisi o više faktora : tip stanice, dizajn antene koja se upotrebljava, snaga odašiljanja prema anteni, visini antene i udaljenosti od antene. Budući da ljudsko tijelo više apsorbira energiju pri određenim frekvencijama, opasnost od zračenja će ovisiti o frekvenciji i intenzitetu odašiljanog signala.

Upravo zbog navedenog, vlasnik izvora zračenja (antene) dužan ju je locirati je na adekvatno mjesto, te se osim u iznimnim slučajevima (bespravne gradnje u blizini antenskog sustava, weekendice i sl.) ovakva antena neće nalaziti uz stambena naselja.

    

Mikrovalne pečnice

U.S. Food and Drug Administration ( FDA ) regulirala je emisije zračenja mikrovalnih peČnica. Po standardu se zahtjeva da peČnice imaju dva unutrašnja sistema za zaključavanje koji sprečavaju da pečnica proizvodi mikrovalove kada se vrata pečnice otvore. Standard dopušta curenje zračenja oko 1mW/cm2 (mjereno 5 cm od pečnice ) pri proizvodnji i maksimalni nivo od 5 mW/cm2 . Mikrovalne pečnice rade na frekvenciji od oko 2,4 GHz (rezonantna frekvencija molekula vode).

Tijekom zadnjih par godina intenzivno se istražuje da li signali uređaja koji odašilju radiovalove smetaju rad elektroničkih pacemeaker-a i drugih medicinskih uređaja. Neka pitanja su se baš odnosila i na zračenje mikrovalne pečnice. Stoga bi u slučaju da netko od ukućana koristi spomenuta medicinska pomagala, trebalo izvršiti kontrolu (mjerenje) zračenja.

 

       

Point-to-point mikrovalne antene

Point-to-point mikrovalne antene odašilju i primaju mikrovalne signale preko relativno malih udaljenosti. Ove antene imaju široku upotrebu kao npr. odašiljaći glasovnih i podatkovnih poruka ili služi kao veza između kablovskih TV studija i odašiljačkih antena.

Mikrovalni signal ovih antena putuje kao direktna zraka od odašiljačke antene do primajuće sa minimalnim, gotovo beznačajnim rasipanjem mikrovalne energije. Ove antene pri odašiljanju koriste vrlo male nivoe energije (nekoliko Watt-a i manje ), što je mnogo manje nego radiostanica. Mjerenja su pokazala da je gustoća energije na nivou zemlje tisuću puta manje od normale. Da bi došlo do zračenja opasnog za čovjeka, on bi morao stajati direktno ispred takve antene jedan duži period. Ali valja upozoriti na ovaj izvor zračenja, jer se potpuno opravdano očekuje u skoro vrijeme veliki porast korisnika bežičnog interneta i drugih sličnih usluga, tako da će u skoroj budučnosti spomenute antene postati jednako rasprostranjene kao danas antene mobilne telefonije.   

Radari

Tu su uključeni radari svih vrsta : radari za prognozu vremena, vojni radari, radari za nadzor i kontrolu zračnog prometa itd. Količina zračenja ovisi o više faktora, uključujući frekvenciju emitiranog zračenja, karakteristike korištenog izvora, širina pulsa i stopa ponavljanja i udaljenost od izvora. Radnici na aerodromu mogu biti ozračeni ukoliko stoje blizu jednog od izvora dok emitira signal.

Ostalo 

U poglavljima do sada nabrojani su i ukratko objašnjeni najintenzivniji i najrašireniji izvori zračenja. No to ne znači da su jedini. Također valja spomenuti da ostali izvori koji ovdje nisu spomenuti, kao što su sami mobilni telefoni, bluetooth uređaji, razna kućna elektronika, bežična komunikacija (bežični telefoni i radio uređaji) halogene svjetiljke, uredska elektronika (faks uređaji, fotokopirni uređaji), indukcione peči, industrijska postrojenja i oprema, itd. nikako nisu zanemarivi te zahtjevaju individualni pristup, a sama količina zračenja ovisi o količini i vrsti uređaja, vremenu upotrebe i ostalom.

                            

 

Natrag

Početna stranica