Utjecaj na organizam 
Tipični simptomi

Prema sadašnjim spoznajama, pretpostavlja se da su tipični simptomi prouzročeni prevelikim EM zračenjem:

 •    Poremećaji u spavanju

 •       Glavobolje

 •       Nervoza

 •    Nemir

 •    Prekomjeran umor

 •    Iritacija i svrbež kože

 •    Pomanjkanje inicijative

 •    Poremećaji u koncentraciji

 •    Poremećaji u pamčenju

 •    Napetost

Pretpostavlja se da dugotrajna prekomjerna izloženost uzrokuje:

 •     Zločudne tumore

 •     Leukemiju (osobito kod djece)

 •     Aritmiju srca

 •     Visoki krvni tlak

 •     Poremećaje u disanju

 •     Poremećaje vida

Za definiranje potpunog mehanizma djelovanja i posljedica, biti će potrebne još godine istraživanja, mjerenja i rada timova stručnjaka.

No, to nikako ne znači da je svako izlaganje elektromagnetskom zračenju opasno za zdravlje. Organizam može apsorbirati određene količine zračenja, dok se kratkotrajna izloženost elektromagnetskom zračenju također upotrebljava i u terapijske svrhe (magnetoterapija)


Natrag

Početna stranica