Utjecaj na organizam 
Utjecaj

Od pojave električne energije postoji veliki broj studija i rasprava o utjecaju električnih i magnetskih polja na ljudski organizam. Rezultati studija često su dosta kontradiktorni. Poslijednjih dvadesetak godina, napravljen je veliki kvalitativni skok ka izučavanju utjecaja EM polja na ljudski organizam a za očekivati je u skorijoj budućnosti i potpunije razjašnjenje mehanizma djelovanja. Zanimljivo je, da kako napreduju istraživanja, tako i kriteriji ograničenja izloženosti ljudi zračenju postaju sve strožiji.

Ipak, u svim razmatranjima, bilo da elektromagnetsko zračenje ozbiljnije ugrožava zdravlje ili ne, moramo uzeti u obzir da sva osjetila i tjelesni regulatorni sustavi funkcioniraju na bazi električne struje i napona. To je jednostavno izmjerljivo, npr.  moždani „valovi“ se mogu zabilježiti elektroencefalogramom (EEG).

Umjetno inducirana polja, često proizvode puno jače struje i napone od onih koji su prisutni u organizmu te proizvode „smetnje“ organskom elektricitetu. Ovisno o frekvencijama, jakosti i gustoći mijenjaju se i efekti utjecaja na organizam.

Tako da jaka niskofrekventna polja do 100 kHz mogu izazvati teške poremećaje u radu srca, centralnog živčanog sustava, iritaciju mišičnog tkiva, poremećaja u radu metabolizma (spriječava se proizvodnja melatonina koji je zapreka svaranju kancerogenih stanica), promjene u sintezi DNK i proteina, itd.

Ljudsko tijelo u magnetskom i električnom polju

Iako nije dokazana direktna veza između pojave kancerogenih oboljenja i izloženosti niskofrekvantnog EM zračenja, zabilježen je povečani broj oboljelih među stanovništvom u blizini dalekovoda, trafostanica,  među željezničarima i radnicima koji su izloženi jačem zračenju u odnosu na ostalo stanovništvo.

Treba napomenuti da su uočeni povečani slučajevi oboljenja od dječje leukemije kod stanovništva u blizini dalekovoda što se povezuje s ionako manjom proizvodnjom melatonina u djece koje je dodatno smanjeno uslijed utjecaja elektromagnetskog zračenja.

Efekti visokofrekventnih polja od 100 kHz do 300 GHz se prvenstveno manifestiraju zagrijavanjem tkiva, lokalno (mobilni telefon) ili cijelog tijela (radari, antene jače snage) na način apsorbiranja emitirane energije. Pulsirajuće zračenje (radari, mobilni telefon) značajno utjeću na biosustav, oštečujući membrane stanica u organizmu.

Štetnost za ljudsko zdravlje velikih intenziteta zračenja je nedvosmisleno dokazano, dok su niži intenziteti zanemarivani, smatrajući da ih ljudsko tijelo može kompenzirati.

Takvo stajalište je točno dok se radi o kratkotrajnoj izloženosti. U slučajevima dužeg izlaganja električnim i magnetskim poljima čak i nižeg intenziteta, njihov utjecaj se ne može zanemariti.

Zagrijavanje glave kod razgovora mobilnim telefonom

Glavni razlog zanemarivanja je to što se ovdje radi o izrazito malenim energijama te se smatralo da je njihov utjecaj zanemariv. Ipak, dugotrajna mjerenja i opažanja daju porazne rezultate i tu dolazimo do pojma koji je do sada bio zanemaren – mikro energija u makro vremenu. Mnogi skeptici su na isticanje toga problema odmahivali rukom i s podsmijehom govorili o mizernim iznosima polja koja stvaraju električni uređaji i prirodna zračenja, a mi se moramo sa njima složiti - to su doista uglavnom male energije, ali se ne smije zaboraviti makro vrijeme!

Da bi se zornije prikazao taj efekt, (analogija s mehaničkom energijom) dovoljno je prisjetiti se drevne metode kineskog mučenja „kap vode“.  Ako nam kap vode kapne na čelo, neće se dogoditi ništa, ali ako ta jedna kap vode pada na čelo svakih nekoliko sekundi na isto mjesto u periodu mjesec dana, prouzročiti će ozbiljne tegobe.

Kako će se tegobe izazvane izloženosti zračenju manifestirati u ljudskom organizmu, individualna je stvar, jer svaki organizam je za nijansu drugačiji od drugoga (pojam elektrosenzibilnih osoba). Za definiranje potpunog mehanizma djelovanja, biti će potrebne još godine istraživanja, mjerenja i rada timova stručnjaka.


Početna stranica