Mjerenja 
Danas ne postoji niti jedan uređaj koji bi mogao  izvršiti mjerenje cijelog spektra neionizirajućih elektromagnetskih polja. Tako da su potrebni specijalizirani mjerni instrumenti koji mjere u određenom frekvencijskom rasponu.

Uglavnom su podijeljeni na tri velike grupe instrumenata i područja mjerenja, i to:

Statička magnetska polja 0 Hz

Statička električna polja ne prodiru u tijelo. Osim električkih pražnjenja izazvanih jakim statičkim električnim poljem za koje nije zabilježeno da  prouzročuju značajnije utjecaje na organizam, pa se ona niti ne mjere.

U procjeni statičkog EM zračenja mjere se statička magnetska polja.

Niskofrekventna električna i magnetskih polja veća od 0 Hz do 100 kHz

Budući da se u slučaju mjerenja niskofrekventnih elektromagnetskih polja uvijek nalazimo u „bližem polju“, uvijek se posebno mjere električna i magnetska polja. Takav način mjerenja zahtjeva i različite mjerne instrumente ili instrument s izmjenjivim mjernim sondama.

Daljni proračuni vrše se na temalju svih (odvojeno) izmjerenih vrijednosti.

Visokofrekventna elektromagnetska polja veća od 100 kHz

U ovom slučaju uvijek (osim u velikoj blizini odašiljaća) nalaziti ćemo se u „daljem polju“ pa je dovoljno izmjeriti npr. jakost Električnog polja a iz njega izračunati ostale vrijednosti ili obratno. Većina suvremenih uređaja danas ima mogućnost preračunavanja osnovnih vrijednosti.

Također bitno je napomenuti da uređaji koji imaju mogućnost izotropnog mjerenja (na x, y, i z osi), sami izračunavaju rezultantnu vrijednost, a time i smanjuju mogućnost pogreške i ubrzavaju proces mjerenja (nije potrebno orjentirati sondu).

Uz navedeno, bitno svojstvo instrumenta je mogućnost spektralne analize.  To znači da se u svakom trenutku može razlučiti intenzitet zračenja na pojedinoj frekvenciji. Jer u realnim uvijetima nikada neće postojati samo jedinstveno zračenje na jednoj frekvenciji

                                

Primjer spektralne analize niskofrekventnog zračenja

Na primjeru je mjerena jakost električnog polja i jasno se može vidjeti najdominantnija komponenta spektra, tj. kućna naponska mreža od 50 Hz

                                 

Primjer spektralne analize visokofrekventnog zračenja

Na primjeru je mjerena gustoća snage emitiranog vala a izdvojene su GSM frekvencije (≈900 MHz). Tako da se jasno mogu vidjeti signali dva najveća domaća operatera, VIPnet-a i HT-a

Mi u MEGON-u koristimo upravo takve uređaje najrenomiranijih svjetskih proizvođaća kao što su NARDA, Metrolab Instruments, AARONIA AG. Za informaciju iste takve instrumente također koriste Hvatski Telekom (HT), Hrvatska Elektroprivreda (HEP), Hrvatske Željeznice (HŽ), ERICCSON NT, Njemačka vojska (Bundeswehr), Njemački centar za zračni promet (DLR), Lufthansa, Max-Planck-Institut , BMW, Daimler Chrysler AG, Siemens AG, itd.

METROLAB ETM-1 

Za mjerenje statičkih magnetskih polja

 

NARDA EFA-300

Za mjerenje niskofrekventnih električnih i magnetskih polja

 

AARONIA SPECTRAN  HF-6080

Za mjerenje visokofrekventnih elektromagnetskih polja

 


Početna stranica