Analiza 

Mjerenje zračenja je samo jedan dio posla procjene izloženosti. Određeni intenziteti zračenja  mogu se registrirati svugdje. Ali, da li su to intenziteti opasni za ljudsko zdravlje? Na to pitanje moguće je odgovoriti samo ako raspolažemo precizno prikupljenim podacima (rezultatima mjerenja) i ako ih usporedima s vrijednostima za koje se smatra da su kritične a nazivaju se granične vrijednosti.

Tek nakon usporedbe mjerenih i graničnih vrijednosti, možemo napraviti adekvatnu procjenu izloženosti zračenju.

Na temelju opsežnih istraživanja Međunarodne Komisije za Zaštitu od Neionizirajućeg Zračenja -ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)  određene su granične vrijednosti izloženosti ljudskog organizmu električnim i magnetskim poljima u ovisnosti o frekvenciji. Spomenute vrijednosti su podložne promjenama i korekcijama ovisno o istraživanjima i novim spoznajama a podijeljene su na dvije skupine:

Područja povećane osjetljivosti su:

  1. Područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno

  2. Škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički  objekti, te dječja igrališta (prema urbanističkom planu)

  3. Površine neizgrađenih parcela namjenjena prema urbanističkom planu za 1. ili 2.

Područja profesionalne izloženosti su područja radnih mjesta koja nisu u području povećane osjetljivosti i na kojima se pojedinci mogu zadržavati do 8 sati dnevno, pri čemu je kontrolirana njihova izloženost elektromagnetskim poljima.

Granične vrijednosti jakosti električnog polja

Granične vrijednosti gustoće magnetskog toka

Za statička magnetska polja, granična vrijednost za područja povećane osjetljivosti iznosi 0,016 T, dok za područja profesionalne izloženosti iznosi 0,04  T. Za informaciju vrijedi spomenuti da je organizam za vrijeme pregleda uređajem koji radi na principu magnetne rezonancije (MRI)  ozračen s 1,5 do 2 T.

Koji intenzitet zračenja električnih i magnetskih polja je dozvoljen, propisuju nacionalni pravilnici u svakoj državi pojedinačno, a baziraju se na gore spomenutim ICNIRP temeljima.

Zanimljivo je za spomenuti da iako se nacionalni pravilnici temelje na istim osnovama, konačne granične vrijednosti dosta se razlikuju.  Za informaciju u slijedećim tablicama su prikazane neke vrijednosti i razlike između nacionalnih i strukovnih kriterija. Kako za svaku pojedinačnu frekvenciju vrijede druge granične vrijednosti, prikazane su vrijednosti za frekvencije za najrasprostranjenije izvore i to električne mreže od 50/60 Hz (Europska električna mreža je frekvencije 50 Hz a Američka 60 Hz) i zračenje odašiljaća mobilne telefonije GSM900 (≈900 MHz).

GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA IZLOŽENOST NISKOFREKVENTNIM ELEKTRIČNIM POLJIMA

 JAKOST ELEKTRIČNOG POLJA   E   (f=50/60 Hz, ELEKTRIČNA MREŽA)

IZNOS

JEDINICA

PROPIS

1

V/m

SAGU, Švedske preporuke za izloženost zračenju, Biološke smjernice za spavaće sobe.

10

V/m

Američki odbor za zaštitu od radijacije, NCRP (US National Council on Radiation Protection and Measurements), Granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti..

100

V/m

Američki odbor za zaštitu od radijacije NCRP (US National Council on Radiation Protection and Measurements), Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

Smatra se da kod ove jakosti električnog polja dolazi do promjena u lučenju hormona melatonina.

1000

V/m

Američka vladina udruga zaštite na radu, ACGIH (American Conference of Governmntal Industrial Hygienists) propisuje maksimalnu vrijednost kojoj ne smiju biti izloženi osobe s ugrađenim pacemakerom.

2000

V/m

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti

5000

V/m

Njemačka granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti. Izvedene na temelju smjernica Međunarodnog udruženja za zaštitu od zračenja IRPA (International Radiation Protection Association) i međunarodnog udruženja za zaštitu od neionizirajućeg zračenja INIRC (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

10000

V/m

IRPA/ INIRC, Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

20000

V/m

ACGIH, Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

25000

V/m

IRPA/ INIRC, Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

(izloženost maksimalno 2 sata na dan)

 

GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA IZLOŽENOST NISKOFREKVENTNIM MAGNETSKIM POLJIMA

GUSTOĆA MAGNETSKOG TOKA  B   (f=50/60 Hz, ELEKTRIČNA MREŽA)

IZNOS

JEDINICA

PROPIS

0,01

µT

SAGU, Švedske preporuke za izloženost zračenju, Biološke smjernice za spavaće sobe.

0,1

µT

Američki odbor za zaštitu od radijacije, NCRP (US National Council on Radiation Protection and Measurements), Granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti..

1

µT

Američki odbor za zaštitu od radijacije NCRP (US National Council on Radiation Protection and Measurements), Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

Smatra se da kod ove jakosti električnog polja dolazi do promjena u lučenju hormona melatonina.

10

µT

„Federal Standard“ NCRP (US National Council on Radiation Protection and Measurements), Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

40

µT

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti

0,1

mT

Njemačka granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti. Izvedene na temelju smjernica Međunarodnog udruženja za zaštitu od zračenja IRPA (International Radiation Protection Association) i međunarodnog udruženja za zaštitu od neionizirajućeg zračenja INIRC (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

0,5

mT

IRPA/ INIRC, Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

(izloženost maksimalno 8 sata na dan)

1

mT

ACGIH, Granična vrijednost za područja povečane osjetljivosti.

(samo nekoliko sati na dan)

5

mT

IRPA/ INIRC, Granična vrijednost područja za profesionalnu izloženost.

(izloženost maksimalno 2 sata na dan)

 

GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA IZLOŽENOST VISOKOFREKVENTNIM ELEKTROMAGNETSKIM POLJIMA

GUSTOĆA SNAGE  S   (f=900 Hz,  MOBILNA TELEFONIJA)

IZNOS

JEDINICA

PROPIS

0,45

mW/m2

Njemačka Savezna udruga za zaštitu okoliša, BUND, preporuka BUND 1997

1

mW/m2

Provizionalna granična vrijednost za Austriju

20

mW/m2

Granična vrijednost za Rusiju

45

mW/m2

ECOLOG-Recommendation 1998, preporuka za Njemačku

0,1

W/m2

Granična vrijednost za Poljsku

0,16

W/m2

Granična vrijednost za Italiju

0,24

W/m2

Granična vrijednost za Češku Republiku

2

W/m2

Granična vrijednost za Novi Zeland

3

W/m2

Granična vrijednost za Kanadu

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske ne propisuje granične vrijednosti za gustoću snage do 10 GHz

4,5

W/m2

Granična vrijednost za Njemačku prema ICNIRP preporukama iz 1998

Kojih graničnih vrijednosti se valja držati?

Vlasnici izvora zračenja dužni su se držati nacionalnog propisa, dok ostali zainteresirani mogu prihvatiti granične vrijednosti iz propisa drugih zemalja i mjerodavnih institucija.

Gledano sa strane sigurnosti, ovdje kao i drugdje također vrijedi „najstroži kriterij je i najsigurniji kriterij“.

U Republici Hrvatskoj granične vrijednosti propisane su u važećem Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja izdanim od strane Ministarstva zdravstva RH, a prema tim kriterijima i vršimo procjene zračenja.

Na temelju gore navedenih kriterija  pomoću računalne obrade podataka, obavljamo temeljitu analizu i procjenu neionizirajučeg elektromagnetskog zračenja u prostorijama, objektima i terenu. Krajnjem korisniku  procjena se prezentira u vidu iscrpnog profesionalnog izvješća.

  

Na slikama su prikazani primjeri načina prezentacije rezultata mjerenja i  procjene gustoće magnetskog toka u prostorijama

Primjer izvješća o izvršenoj procjeni stambenog prostora dostupan je u pdf-formatu 


Početna stranica