Usluge


Mjerenja za potrebE vlasnika izvora elektromagnetskih zračenja

U pripremi

Mjerenja za potrebe građanstva i tvrtki izloženih utjecaju zračenja električnih i magnetskih polja (u domovima, objektima i terenu)

Pregled zračenja u objektu ili na terenu   Tip I

·    Izmjera statičkog elektromagnetskog zračenja

 • Izmjera maximalnih vrijednosti niskofrekventnog EM* zračenja
 • Izmjera maximalnih vrijednosti visokofrekventnog EM zračenja
 • Izvješće s analizom i skicama

*EM = elektromagnetsko

Opširni pregled zračenja u objektu ili na terenu  Tip II

·     Izmjera maximalnih vrijednosti statičkog EM zračenja

 • Spektralna analiza niskofrekventnog i visokofrekventnog EM zračenja
 • Izmjera maximalnih vrijednosti niskofrekventnog EM zračenja
 • Izmjera maximalnih vrijednosti visokofrekventnog EM zračenj

 • Izvješće s analizom i skicama

 • Brošura „Zračenje elektromagnetskih polja“

Detaljna izmjera zračenja u objektu ili na terenu  Tip III

 • Precizna izmjera statičkog EM zračenja, s mapiranjem prostora i digitalnim dvodimenzionalnim (tlocrt) i  trodimenzionalnim prikazom.

 • Spektralna analiza niskofrekventnog i visokofrekventnog EM zračenja

 • Precizna izmjera maximalnih vrijednosti najdominantnije komponente niskofrekventnog EM spektra s mapiranjem prostora i digitalnim dvodimenzionalnim (tlocrt) i  trodimenzionalnim prikazom.

 • Precizna izmjera maximalnih vrijednosti najdominantnije komponente visokokofrekventnog EM spektra s mapiranjem prostora i digitalnim dvodimenzionalnim (tlocrt) i  trodimenzionalnim prikazom.

 • Detaljno izvješće s anailzom i nacrtima (izmjere prostora, nacrti, digitalni prikazi..)

 • Brošura „Zračenje elektromagnetskih polja“

 • CD sa snimljenim datotekama

Zaštitni materijali 

Prodaja i postavljanje zaštitnih materijala kako je prikazano na stranici MATERIJALI

Savjetovanja

 • Savjetovanja klijenata u svrhu zaštite i odabira povoljnih lokacija objekata i unutarnjeg razmještaja  (npr. odabir povoljne lokacije za zgradnju stambenog objekta u blizini dalekovoda, uređenje radnog prostora u blizini izvora zračenja, itd.) 


Početna stranica