NEIONIZIRAJUĆE  ELEKTROMAGNETSKO  ZRAČENJE

KONTROLA I ZAŠTITA


Uz postojeće prirodne izvore, svakodnevno su u porastu brojni umjetni izvori elektromagnetskog zračenja.Uređaji koji emitiraju elektromagnetska zračenja koriste se u različitim industrijskim granama, a kao najizraženije svakako treba spomenuti radiokomunikacije , prijenos energije, uredsku i kučnu elektronika, medicinske uređaje za dijagnostiku i terapiju, te brojni ostali.
Kako se povećava broj izvora zračenja i nastaje sveopće zagušenje životnog prostora s tzv. elektrosmogom, tako se i povećava potreba za kontrolom istoga.  Potreba za kontrolom djelom je regulirana zakonskim putem (obveza vlasnika zračenja) a djelom potrebom građana za utvrđivanjem intenziteta zračenja u njihovoj životnoj i radnoj okolini.

Od pojave električne energije postoji veliki broj studija i rasprava o utjecaju električnih i magnetskih polja na ljudski organizam. Iako su rezultati studija često  dosta kontradiktorni, zabilježen je povečani broj oboljelih među stanovništvom u blizini dalekovoda, trafostanica,  među željezničarima i radnicima koji su izloženi jačem zračenju u odnosu na ostalo stanovništvo. Tako da se prema sadašnjim spoznajama pretpostavlja da su tipični simptomi izloženosti prevelikom utjecaju EM zračenja poremećaji u spavanju, glavobolje, nervoza, nemir, prekomjeran umor, itd. a pretpostavlja se da dugotrajna prekomjerna izloženost uzrokuje zločudne tumore, leukemiju (osobito kod djece), aritmiju srca, visoki krvni tlak, itd.

Intenzitet zračenja može se utvrditi samo valjanim mjerenjem pomoću specijaliziranih uređaja. Kako su do sada takva mjerenja obavljali samo specijalizirani instituti, prosječnom građanstvu nisu bili dostupni, kako zbog cijene a tako i zbog neznanja. U tom međuprostoru, građani su se djelomično i zbog niske tehničke kulture obračali raznim "vračevima" i takozvanim "mjeriteljima".

Kako bi omogučili građanstvu znanstveni pristup mjerenju zračenja i kontrole životne sredine  po pristupačnim cjenama i s vrhunskom opremom, u našim  procjenama koristimo upravo takve uređaje najrenomiranijih svjetskih proizvođaća kao što su NARDA, Metrolab Instruments, AARONIA AG. Za informaciju iste takve instrumente također koriste Hvatski Telekom (HT), Hrvatska Elektroprivreda (HEP), Hrvatske Željeznice (HŽ), ERICCSON NT, Njemačka vojska (Bundeswehr), Njemački centar za zračni promet (DLR), Lufthansa, Max-Planck-Institut , BMW, Daimler Chrysler AG, Siemens AG, itd.

Mjerenje zračenja je samo jedan dio posla procjene izloženosti. Određeni intenziteti zračenja  mogu se registrirati svugdje. Ali, da li su to intenziteti opasni za ljudsko zdravlje?

Na to pitanje moguće je odgovoriti tek nakon usporedbe mjerenih i graničnih vrijednosti,

Nakon analize mjerenih vrijednosti, izrađujemo i dostavljamo rezultate u vidu iscrpnih profesionalnih izvješća.

U slučajevima prekomjerenih intenziteta zračenja koji su definirani važećim zakonima i pravilnicima ( u RH su na snazi Zakon o zaštiti od neionizirajučeg zračenja (Članak 16., Narodne novine br.:105, 13.10.1999) i Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.) također dostavljamo i postavljamo adekvatnu zaštitu. Zaštitni materijali variraju u ovisnosti o intenzitetu i vrsti elektromagnetskog zračenja a mogu biti čelične, ploče, mreže, zavjese i podloge od specijalnih visokoprovodljivih legura.

Mi smo tvrtka u 100% privatnom vlasništvu koja profesionalnošću, brzinom, kvalitetom i fleksibilnošću svojstvenom malim organizacijama želi ponuditi profesionalnu uslugu mjerenja i zaštite od elektromagnetskog zračenja širokom pučanstvu.

Ono što je do sada bilo rezervirano samo za institute, približavamo građanstvu te na taj način pokušavamo zaštititi i educirati građane koje opsjedaju mnoštva "mističnih" tzv. "mjeritelja" i prevaranata. Nažalost zbog niske tehničke kulture veliki dio građanstva je podložan raznim prevarama u vidu žičanih smotuljaka i raznih piramidica koje osim psiholoških efekata nemaju drugi učinak. Navedene tvrdnje se vrlo lako mogu dokazati sa samo jednim mjerenjem pomoću adekvatnih instrumenata.

Cilj nam je pružiti profesionalnu uslugu vlasnicima izvora zračenja  brzinom i fleksibilnošću svojstvenom malim tvrtkama. Također želimo omogučiti građanima i ustanovama koje nisu dužne vršiti zakonom predviđena periodička mjerenja, kontrolu, uvid i zaštitu  svoje životne i radne sredine na izloženost elektromagnetskom zračenju.

Usluge:

  • Mjerenje izvora Elektromagnetskih zračenja

Za vlasnike izvora, obveznike prema Zakonu o zaštiti od neionizirajučeg zračenja

  • Mjerenje Elektromagnetskog zračenja u domovima, objektima i terenu

Za građane i ustanove koji žele utvrditi količinu elektromagnetskog zračenja u svojoj okolini

  • Postavljanje zaštite i savjetovanja

U slučaju da je ranijim mjerenjem ustanovljena povišena emisija elektromagnetskog zračenja na određenoj lokaciji, potrebno je postaviti odgovarajuću zaštitu  kako bi se izloženost svela unutar dozvoljenih granica.

Savjetovanja klijenata u svrhu zaštite i odabira povoljnih lokacija objekata i unutarnjeg razmještaja  (npr. odabir povoljne lokacije za zgradnju stambenog objekta u blizini dalekovoda, uređenje radnog prostora u blizini izvora zračenja, itd.)


web design by MEGON